Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego plugina obsługującego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Nasze usługi
Outsourcing pełny

Zakres usług obejmuje wszystkie prace wymienione w ramach obsługi płacowej (outsourcing częściowy) oraz dodatkowo (wg ustaleń):

 1. Kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Monitorowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń bhp.
 3. Zgłaszanie braków w dokumentacji osobowej pracowników etatowych i pracujących na umowę - zlecenie.
 4. Wystawianie pracownikom odpowiednich dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 5. Prowadzenie urlopów wypoczynkowych pracowników obejmujące:
  • - wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu (w dniach i godzinach),
  • - monitorowanie bieżącego stanu urlopów „wykorzystanych” i „do wykorzystania”.
 6. Wydawanie dokumentów przygotowanych na życzenie pracowników takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 7. Sporządzanie statystyki zatrudnienia i wynagrodzenia w dowolnych przekrojach.
 8. Przygotowywanie comiesięcznych analiz wskaźników kadrowych tj. stan zatrudnienia, absencja, fluktuacja, koszty personalne, średnie wynagrodzenia, itp.
 9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.