Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego plugina obsługującego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Nasze usługi
Outsourcing częściowy
Zakres usług obejmuje:
 1. Kalkulacje miesięcznych wynagrodzeń brutto i netto dla pracowników etatowych i zatrudnionych na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło.
 2. Wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego zatrudnionego pracownika.
 3. Przygotowanie rocznych miesięcznych deklaracji podatkowych przekazywanych do Urzędu Skarbowego: PIT 4R i PIT 8AR.
 4. Przygotowanie wymaganych przez ZUS dokumentów zgłoszeniowych pracowników etatowych i pracujących na umowę – zlecenie i rodzin pracowników: ZUA, ZWUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZIUA.
 5. Przygotowanie miesięcznych deklaracji ZUS zawierających dokumenty rozliczeniowe RCA, RSA, RZA, DRA.
 6. Przygotowanie wykazu przelewów (lub wykonywanie przelewów) wynagrodzeń na konta osobiste pracowników oraz pliku z przelewami wg ustalonej struktury.
 7. Przygotowanie (w ustalonym układzie) miesięcznych informacji dla pracowników o wynagrodzeniach i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przekazanych do ZUS (wg RMUA).
 8. Sporządzanie dekretacji list płac w postaci pliku o żądanej strukturze (tekstowy lub w formacie MS EXCEL) w dowolnych przekrojach (np. wg działów). Szczegółowość danych może być ustalona według wymagań programu księgowego użytkowanego u Klienta. Możliwe jest automatyczne księgowanie każdej listy płac pracowników etatowych i pracujących na umowę – zlecenie:
  • - syntetyczne, w rozbiciu kosztowym: zobowiązania płacowe, należności pracowników,   zobowiązania do ZUS, US i PFRON, wynagrodzenia pracowników z podziałem na działy,
  • - analityczne - zobowiązania i należności w rozbiciu na poszczególnych pracowników.
 9. Sporządzanie zestawień listy płac w rozbiciu kosztowym oraz innych zestawień w ustalonym układzie.
 10. Przygotowanie miesięcznych przelewów podatku dochodowego do Urzędów Skarbowych (wg PIT 4 i PIT 8a) oraz przelewu do ZUS (wg deklaracji DRA) lub wykonywanie przelewów.
 11. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 40.
 12. Sporządzanie bieżących zaświadczeń o wynagrodzeniu dla podanych pracowników.
 13. Przekazywanie do Urzędu Skarbowego i ZUS-u informacji dotyczących list płac (np. wystawianie zaświadczeń ZUS 3) oraz wyjaśnianie niejasności dotyczących sporządzanych list.
 14. Wykonywanie innych prac zgodnie z dodatkowymi ustaleniami np. wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7,
 15. Sporządzanie deklaracji do PFRON.
 16. Sporządzenie sprawozdań wymaganych przez GUS.
 17. Reprezentowanie Klienta wobec Urzędów - obejmujące bieżące reprezentowanie Klienta w sprawach rutynowych, takich jak udzielanie wyjaśnień, składanie dokumentów uzupełniających itp.
 18. Doradztwo w zakresie kształtowania systemu wynagradzania pracowników i kalkulacji listy płac.